kringen

Klik op te titels voor meer informatie

De geloofskring
begeleiding: Martin Roos
dag: iedere 2de donderdag van de even maanden
aanvangstijd: 11.00 uur
locatie: Ludenkamer

Het is verrassend om te zien hoe moderne verschijnselen al hun voorgangers hebben in het verleden. Aan de hand van voorbeelden uit de (kerk) geschiedenis, worden moderne zaken aan de orde gesteld. Zo blijkt er bijvoorbeeld een helder verband te bestaan tussen politieke of economische crises en het opkomen van eindtijdgedachten. Trouwens hoe verlopen crises in het algemeen? Ook komen vragen naar de vrije wil weer op naar aanleiding van noties als: wij zijn ons brein. Inmiddels zijn we in de geschiedenis genaderd tot de twintigste eeuw. Op de tweede donderdag van augustus is er traditioneel een excursie.

Oecumenische leeskring “Verzet en overgave” van Dietrich Bonhoeffer
i.s.m. de Protestantse Gemeente Doorn en de Martinusparochie
begeleiding: Nelleke Spiljard. Teun Kruijswijk Jansen en Bert Cozijnsen
data & locatie:
maandag 23 september – Pastorie Martinuskerk
maandag 4 november – De Ludenkapel
maandag 2 december – De Koningshof
maandag 13 januari – Pastorie Martinuskerk
maandag 10 februari – De Ludenkapel
maandag 2 maart 2019 – De Koningshof
tijd: 14.00 – 15.30 uur