Contact/ANBI

ANBI-logo-1653-x-1237Jaarverslag 2018
Checklist publicatie ANBI
Balans en Staat van baten en lasten 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten

 

Privacybeleid
Privacyverklaring Ludenkapel

Kerk
Berkenweg, hoek Ludenlaan, Doorn (Geen postadres!), tel.: 0343 – 420628

Consulent
ds. Martin Roos; roo@kpnmail.nl
Spreekuur: donderdag 13.30 – 14.30 uur in de Ludenkapel (zij-ingang).

Voorzitter
Vacant

Secretaris
Marianne Reedijk; m.c.reedijk@kpnplanet.nl

Penningmeester
Esther van Gessel; vangesselesther@gmail.com

Verhuur
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com; 0343 – 412059

Bank
NL53INGB0000525194 tnv Afd. Doorn e.o. NPB te Doorn

Agendabeheer
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com

Contactblad Vrijpostig: mededelingen uit de Ludenkapel
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com

Website
Bert Cozijnsen; bert.cozijnsen@gmail.com

Webmaster
Jan Cozijnsen; j.cozijnsen98@gmail.com