De Ludenkapel

OPEN TROUW SPIRITUEEL

Door die kernwaarden laten wij, als mensen van De Ludenkapel, ons graag inspireren. We vormen een gemeenschap van mensen die op zoek zijn naar zowel oude als nieuwe wegen in religie en levensbeschouwing.
Kenmerkend voor De Ludenkapel is respect voor ieders zoektocht naar eigen wegen in geloof, religiositeit en zingeving. Onze activiteiten vinden plaats …

  • in een vrije wisselwerking met de vrijzinnig-christelijke en andere levensbeschouwelijke tradities,
  • in antwoord op de actualiteit van ons persoonlijk leven, en van de
   wereld waarin wij leven,
  • in een open onderlinge dialoog, waarin we vanuit werkelijke
   aandacht en betrokkenheid elkaar inspireren en motiveren.

De Ludenkapel heeft een afwisselend jaarprogramma met lezingen, films en activiteiten (zie agenda). Daarnaast houden we iedere zondag om 10:15 uur een viering in onze kapel. Het adres staat hieronder. Ook die vieringen zijn heel verschillend van inhoud: van meditatief of creatief (Homo Ludensvieringen) tot meer traditioneel vrijzinnig (‘kerkdiensten’), van lezingen over een spiritueel of cultureel thema (Homo Sapiensvieringen) tot gezinsdiensten (seizoensvieringen). 

Bovendien houdt De Ludenkapel regelmatig Kinderkerk.   

De Ludenkapel ligt aan de Berkenweg 33 (hoek Ludenlaan) in Doorn.

Jaarprogramma 2016-2017