De Ludenkapel

OPEN TROUW SPIRITUEEL

Door deze kernwaarden laten wij, mensen van De Ludenkapel, ons graag inspireren. We vormen een gemeenschap van mensen die op zoek zijn naar zowel oude als nieuwe wegen in religie en levensbeschouwing. Kenmerkend voor De Ludenkapel is respect voor ieders zoektocht naar eigen wegen in geloof, religiositeit en zingeving. Onze activiteiten vinden plaats …

  • in een vrije wisselwerking met de vrijzinnig-christelijke en andere levensbeschouwelijke tradities,
  • in antwoord op de actualiteit van ons persoonlijk leven, en van de
   wereld waarin wij leven,
  • in een open onderlinge dialoog, waarin we vanuit werkelijke
   aandacht en betrokkenheid elkaar inspireren en motiveren.

De Ludenkapel biedt een afwisselend programma. Iedere zondag houden we om 10:15  uur een viering in onze kapel. Naast de traditioneel vrijzinnige “kerkdiensten” kennen we meditatieve en/of creatieve samenkomsten (Homo Ludens), lezingen over een spiritueel of cultureel thema (Homo Sapiens) en seizoensvieringen waarin de interactie tussen jong & oud centraal staat (4 maal per jaar). Parallel aan de zondagmorgenvieringen houden we regelmatig “kinderkerk” voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod van lezingen, films en activiteiten (zie agenda).

De Ludenkapel ligt aan de Berkenweg 33 (hoek Ludenlaan) in Doorn.