agenda RvK

Binnen de Raad van Kerken Doorn is besloten, dat de aangesloten geloofsgemeen-schappen ook aandacht vragen voor elkaars activiteiten, voor zover die tenminste toegankelijk zijn voor niet-leden. Klik op te  rode titels voor meer informatie.

maandag 28 oktober 2019, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: A Taste of Iona
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Iona Abbey

maandag 18 november 2019, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: Denkend aan de dood
dr. Piet Schelling

donderdag 26 december, tweede kerstdag, 16.30 – 19.30 uur
De Koningshof en de Maartenskerk
Gezellig Kerst-open-huis en Kerstdiner, afgewisseld met sfeervolle muziek,
een verhaal, gedichten en zang.
Maximaal 60 deelnemers.
Opgave tot 18 december bij mw. Sjaan Veenhof, tel. 0343 – 412613 (tussen
17.30 en 19.00 uur) of bij mw. Betty Engelhard, tel. 0343 – 414650

dinsdag 14 januari 2020, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: Uit de kunst!
Brechtje de Boer & ds. Teun Kruijswijk Jansen

maandag 20 januari 2020, 20.00 uur
De Koningshof
Godvergeten: gedachten over geloof en dementie ds. Tim van Iersel
dementia

dinsdag 11 februari 2020, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: Voettocht naar Rome Aart Woutersen

dinsdag 3 maart 2020, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: Naar de wortels van het christelijk geloof
ds. Teun Kruijswijk Jansen over zijn studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden

zondag 22 maart 2020, 16.30 uur
Maartenskerk
“Tell out my soul”: Choral Evensong
Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

dinsdag 31 maart 2020, 20.00 uur
De Koningshof
Stromend water: Het leven en denken van Dietrich Bonhoeffer
prof. dr. Edward van’s Slot
Bonhoeffer