Kringen & cursussen

De geloofskring
begeleiding: Martin Roos
dag: iedere 2de donderdag van de even maanden
data: 13 oktober, 8 december 2016, 9 februari, 13 april, 8 juni 2017
aanvangstijd: 11.00 uur
locatie: Ludenkamer

Oecumenische leeskrijg “Het huis op de rots”
over Augustinus’ uitleg van de Bergrede
i.s.m. de Protestantse Gemeente Doorn en de Martinusparochie
begeleiding: Nelleke Spiljard. Teun Kruijswijk Jansen en Bert Cozijnsen
data: maandag 24 september, 29 oktober en 26 november 2018,
21 januari, 18 februari en 18 maart 2019
tijd: 14.00 – 15.30 uur
locatie: afwisselend Pastorie Martinuskerk, Ludenkapel & De Koningshof