Bestuur / Contact

ANBI

Privacybeleid
Privacyverklaring Ludenkapel

Kerk
Berkenweg, hoek Ludenlaan, Doorn (Geen postadres!), tel.: 0343 – 420628

Consulent
ds. Martin Roos; roo@kpnmail.nl
Spreekuur: donderdag 13.30 – 14.30 uur in de Ludenkapel (zij-ingang).

Voorzitter
Vacant

Secretaris
Marianne Reedijk; m.c.reedijk@kpnplanet.nl

Penningmeester
Esther van Gessel; vangesselesther@gmail.com

Verhuur
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com; 0343 – 412059

Bank
NL53INGB0000525194 tnv Afd. Doorn e.o. NPB te Doorn

Agendabeheer
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com

Contactblad Vrijpostig: mededelingen uit de Ludenkapel
Hetty van Hartesveldt-Bruggeman; hetty.npb@gmail.com

Website
Bert Cozijnsen; bert.cozijnsen@gmail.com

Webmaster
Jan Cozijnsen; j.cozijnsen98@gmail.com