Agenda

zondag 14 oktober 2018
10.15 – ca. 11.30 uur
Homo Ludens met drs. Bert Cozijnsen over
“Nederlandse religieuze muziek in de Gouden Eeuw”

dinsdag 16 oktober 2018
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door Birgita Endert over South Georgia en Antarctica

dinsdag 6 november 2018
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door dr. Ad van Nieuwpoort over 
“Het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas”

zondag 11 november 2018
10.15 – ca. 11.15 uur
Bijzondere St-Maartensviering voor jong en oud
met prof.dr. Els Rose en Bert Cozijnsen

dinsdag 18 december 2018
17.00 – ca. 18.30 uur
Lezing door drs. Hetty van Hartesveldt over
“Kerststallen in verschillende Franse regio’s”

maandag 24 december 2018
19.30 – ca. 20.30 uur
Kerstavond in de Ludenkapel met het jaarlijkse KINDERKERSTSPEL
Na afloop warme chocolademelk en Glühwein

dinsdag 8 januari 2019
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door drs. Erik Heijerman over
Toeval bestaat niet, of toch wel? Wijsgerige en religieuze perspectieven”

dinsdag 5 februari 2019
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door dr. Pieta van Beek over “Anna Maria van Schurman (1607-1678),
taalkundige, theologe en feministe avant la lettre

dinsdag 5 maart 2019
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door dr. Lieve Teugels over “Gelijkenissen in de rabbijnse literatuur”

dinsdag 30 april 2019
20.00 – ca. 22.00 uur
Lezing door drs. Bert Cozijnsen over “De eerste brief van Petrus:
christelijke levenswandel in een heidense omgeving”

ZONDAGMIDDAG 2 juni 2019
14.30 – ca. 15.30 uur
“MUZIEK VOOR PINKSTEREN”
Koor- & orgelmuziek voor het Pinksterfeest
gratis entree (vrijwillige bijdrage bij de uitgang)
Uit onze Ludenkapel zingen Esther van Gessel
& Bert Cozijnsen mee.
Voor nadere informatie, klik hier.